Kontakt

Máte záujem predstaviť svoj tovar v Rooomix?
Budeme radi, keď nás budete kontaktovať.
To isté platí aj v prípade vašich ďalších otázok iných otázok a podnetov.

Informácie

  • o spolupráci, o možnosti reklamy:

    Ing. arch. Silvia Cejpková
    Mobil +421 /0/ 948 337 029
  • Email info@rooomix.sk