Kontakt

Máte záujem predstaviť svoj tovar v Rooomix?
Budeme radi, keď nás budete kontaktovať.
To isté platí aj v prípade vašich ďalších otázok iných otázok a podnetov.

Informácie

 • o spolupráci, o možnosti reklamy:

  Ing. arch. Silvia Cejpková
  Mobil 0903 707 247
  Email silvia.cejpkova@rooomix.sk
 • o spolupráci, o možnosti reklamy:

  Jana Ostružiarová
  Mobil 0949 350 727
  Email jana.ostruziarova@rooomix.sk
 • Alebo info@rooomix.sk