Rôzne miestnosti potrebujú rôzne osvetlenie – myslite na to od začiatku.

Rôzne miestnosti potrebujú rôzne osvetlenie – myslite na to od začiatku.

Vhodne navrhnuté osvetlenie vie zaujímavo zapôsobiť ale aj spĺňa potreby, ktoré interiéru. Vyzdvihne dobré stránky priestoru a zatlačí do úzadia tie slabšie. Na niektoré svietidlá musíte...
Published on: Jan 02 2014
By: admin
Comments Off on Rôzne miestnosti potrebujú rôzne osvetlenie – myslite na to od začiatku.