Hotel v Kodani

Hotel v Kodani

Vytvoriť interiér,  ktorý  je minimalistický, prekvapivý, útulný, a inšpirujúci nie je ľahká úloha. Naplniť tieto kategórie v jednom projekte s citom a vkusom je náročné. Hotel a kongresové...
Published on: Jan 02 2014
By: admin
Comments Off on Hotel v Kodani